×

Misleidende claims van PACE-studie moeten teruggetrokken worden

 

AAN: THE LANCET, PSYCHOLOGICAL MEDICINE EN DE AUTEURS VAN DE PACE-TRIAL

Gezien de zwakke en gebrekkige methodiek van de PACE-studie, die claimt dat CGT en GET geleid hebben tot het herstel van ME/CVS-patiënten, roepen wij, de ondergetekende patiënten, artsen, wetenschappers, ouders, kinderen, familie, vrienden, zorgverleners en #MEBondgenoten:

 

 • de Lancet op om de claim terug te trekken die in het hoofdartikel van februari 2011 [1] werd gemaakt, dat er beweerd werd dat 30% van de patiënten, of überhaupt zelfs maar enige patiënten, hersteld zijn in het bijhorende artikel in The Lancet over de PACE-studie [2]; en om alle analyses en verklaringen in verband met de absurde “normaalwaarden” voor vermoeidheid en fysiek functioneren, terug te trekken uit deze paper;
  http://www.meaction.net/whats-wrong-in-the-lancet
 • Psychological Medicine op om de claims terug te trekken in dit artikel [3], dat 22% van de patiënten in de CGT- en GET-groepen herstelden, op basis van herstelcriteria die dermate werden verzwakt t.o.v. hun originele vorm in het studieprotocol, dat zij niet langer herstel konden vertegenwoordigen volgens enige rationele standaard;
  http://www.meaction.net/whats-wrong-in-psychological-medicine
 • de auteurs van het onderzoek op om de resultaten m.b.t. herstel te publiceren volgens de analyses gespecificeerd in het onderzoeksprotocol [4] en om onafhankelijke onderzoekers volledige toegang te verschaffen tot de ruwe gegevens (geanonimiseerd door het verwijderen van de identificatiecodes uit het onderzoek en alle andere gegevens die overbodig zijn voor de berekening, zoals leeftijd, geslacht of locatie). #MEAction wil bijdragen in redelijke kosten die worden gemaakt voor analyse of voorbereiding van de gegevens.
  http://www.meaction.net/why-the-pace-trial-authors-should-publish-the-planned-recovery-analyses/
 • alle partijen op om de opvatting, dat even geïnvalideerd zijn als patiënten met congestief hartfalen een goed herstel is van fysiek functioneren bij CVS, te verwerpen. 

 

Waarom Is Dit Belangrijk?

De 5 miljoen pond kostende Britse PACE-studie is enorm invloedrijk geweest in het ondersteunen van de zienswijze dat patiënten met CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) kunnen herstellen als zij stapsgewijs hun activiteit verhogen, ondanks talrijke rapporten van nadelige effecten [5]. Deze visie informeert hoe patiënten over de hele wereld in de media worden behandeld, in de medische praktijk en door de samenleving. Het is cruciaal dat misleidende claims van herstel niet overeind blijven.

“Alle problemen met het onderzoek zijn extreem zorgwekkend, en maken interpretatie van de klinische significantie van de uitkomsten min of meer onmogelijk.” – Emeritus Professor Jonathan Edwards van University College in Londen.

Er wordt in The Lancet en Psychology Medicine beweerd dat een substantieel gedeelte van de CVS-patiënten in de PACE-trial hersteld zijn na een traject van cognitieve gedragstherapie (CGT) of graduele oefentherapie (GET). De claims zijn echter gebaseerd op criteria die werden herzien nadat het onderzoek al onderweg was. Deze nieuwe criteria bevatten “normaalwaarden” voor vermoeidheid en fysiek functioneren die zo breed zijn dat patiënten aan het eind van het onderzoek een fysieke functie konden hebben die vergelijkbaar was met dat van iemand met congestief hartfalen – en toch nog geclassificeerd worden als “hersteld”.

Het zo geïnvalideerd zijn als patiënten met congestief hartfalen [6] is simpelweg niet goed genoeg om meegeteld te worden als herstel van fysiek functioneren voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

 

 

Lees meer: 
http://www.meaction.net/background-to-the-petition/

[1] http://bit.ly/1Rexu6L

[2] http://bit.ly/1PUEyHm

[3] http://1.usa.gov/1iioqBz

[4] http://bit.ly/1PRcpBK

[5] http://bit.ly/1Mtu8yM

[6] http://1.usa.gov/1iioXDC

Noot van de redactie: We gebruiken hier de term “Chronisch Vermoeidheidssyndroom” (CVS) in lijn met de terminologie van de PACE-auteurs en het gebruik van de Oxford-criteria.

 

Join #MEAction Nederland
Join #MEAction België

One comment on “Misleidende claims van PACE-studie moeten teruggetrokken worden
 1. Maaike le Grand says:

  Wat vind ik het nou jammer (en dan druk ik mij wel heeeeel zachtjes uit) dat dit verhaal anno 2016 nog steeds niet is afgelopen. Er wordt gesjoemeld met cijfers, geld verdiend over de ruggen van patienten en gelogen. Zelf heb ik een dergelijk traject afgelegd en NIEMAND van mijn groep werd er ook maar iets beter van, wel slechter! Nemen jullie dat ook mee in jullie cijfers?
  Echt, jullie mogen van mij publiekelijk door het stof gaan, stelletje #@#%^$#^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.